Så var vi igang

Hvordan er det å gå DNT´s massiv rute med hund? Kan turen gjøres i kosetempo? Hvordan er det tilrettelagt for hund og overnatting på turisthyttene?